SPEED TEST internetu - licencjonowane narzędzie do pomiaru prędkości internetu w Strzelinie i całym powiecie strzelińskim

W jaki sposób powinien wyglądać poprawnie przeprowadzony speed test w Strzelinie - test szybkości łącza internetowego?

Aby przeprowadzić poprawny speed test w Strzelinie i uzyskać dokładne wyniki, należy przestrzegać kilku zasad:

 1. Upewnij się, że żadne inne urządzenia nie korzystają z łącza internetowego w czasie testu, aby uniknąć zakłóceń i zwiększenia opóźnień.
 2. Zamknij wszystkie aplikacje i programy, które wykorzystują internet, takie jak przeglądarki internetowe, klienty pocztowe czy programy P2P, aby uniknąć wpływu na wynik testu.
 3. Wybierz narzędzie do testowania prędkości internetu, np. Speedtest.net, Fast.com lub inne narzędzie dostarczone przez Twojego dostawcę usług internetowych.
 4. Wybierz serwer testowy znajdujący się w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania, aby uzyskać najdokładniejsze wyniki. Dobre narzędzia do testowania pozwolą Ci wybrać serwer testowy z listy dostępnych serwerów.
 5. Po uruchomieniu testu, poczekaj na uzyskanie wyników. Wyniki powinny obejmować prędkość pobierania (download), prędkość wysyłania (upload) oraz opóźnienie (ping).

Przeprowadzenie speed testu na kilku różnych narzędziach i w różnych porach dnia pozwoli uzyskać bardziej miarodajne wyniki. Jeśli wyniki testu nie są zadowalające, warto skonsultować się z dostawcą usług internetowych, aby zdiagnozować i rozwiązać problem.

Do czego powinien przydać się test szybkości Internetu w Strzelinie?

Test szybkości internetu w Strzelinie może przydać się do wielu różnych celów, takich jak:

 1. Diagnostyka problemów z łączem internetowym - test prędkości internetu może pomóc zidentyfikować problemy związane z łączem, takie jak niską prędkość pobierania lub wysyłania, wysokie opóźnienia, czy niestabilne połączenie.
 2. Wybór odpowiedniego planu internetowego - jeśli planujesz zmienić swojego dostawcę usług internetowych lub przenieść się do nowego miejsca, test szybkości internetu może pomóc w wyborze planu, który będzie odpowiedni dla Twoich potrzeb. Dzięki testowi będziesz wiedział, jaka jest rzeczywista prędkość internetu dostępna w Twojej lokalizacji.
 3. Optymalizacja sieci - test prędkości internetu może pomóc w optymalizacji sieci, poprzez identyfikację czynników wpływających na prędkość połączenia, takich jak ustawienia routera, ilość urządzeń podłączonych do sieci, czy jakość przewodów.
 4. Ocena jakości usług dostawcy internetowego - jeśli masz podejrzenia co do jakości usług dostawcy internetowego, test prędkości internetu może pomóc w zidentyfikowaniu, czy dostawca zapewnia rzeczywistą prędkość, która jest reklamowana.
 5. Monitorowanie prędkości internetu - regularne wykonywanie testów prędkości internetu pozwoli na monitorowanie jakości połączenia internetowego, co pozwoli na szybkie reagowanie w przypadku problemów.

Warto pamiętać, że wyniki testu szybkości internetu powinny być traktowane jedynie orientacyjnie, ponieważ są wiele czynników, które mogą wpłynąć na wyniki testu.

Jaki typ danych o łączu zdobędziesz z pomocą odpowiednio wykonanego speed testu w Strzelinie?

Odpowiednio wykonany speed test w Strzelinie pozwoli na poznanie różnych danych dotyczących jakości i prędkości łącza internetowego. Oto niektóre z najważniejszych danych, które można uzyskać dzięki speed testowi:

 1. Prędkość pobierania danych (download) - mierzy szybkość, z jaką można pobierać dane z internetu. Wynik jest podawany w megabitach na sekundę (Mbps).
 2. Prędkość wysyłania danych (upload) - mierzy szybkość, z jaką można wysyłać dane do internetu. Wynik jest podawany w megabitach na sekundę (Mbps).
 3. Opóźnienie (ping) - mierzy czas, jaki upływa między wysłaniem żądania do serwera, a otrzymaniem odpowiedzi. Wynik jest podawany w milisekundach (ms).
 4. Zmiennosc opóźnienia (jitter) - mierzy różnicę w czasie, jaki upływa między otrzymaniem kolejnych pakietów danych. Wynik jest podawany w milisekundach (ms).

Te dane pozwalają na ocenę jakości i prędkości łącza internetowego oraz pomagają zidentyfikować ewentualne problemy z połączeniem internetowym.

O czym mówi nam szybkość pobierania danych tzw. download?

Szybkość pobierania danych, zwana również jako download, mówi nam o prędkości z jaką można pobierać pliki lub strony internetowe z internetu Airmax do swojego urządzenia. Wynik pomiaru jest wyrażony w megabitach na sekundę (Mbps) i wskazuje na maksymalną prędkość transferu danych z internetu do urządzenia.

Im wyższa prędkość pobierania danych, tym szybciej można pobierać pliki z internetu, takie jak filmy, muzykę, dokumenty, itp. Prędkość pobierania jest szczególnie ważna dla osób korzystających z usług streamingowych, takich jak oglądanie filmów i seriali online, ponieważ umożliwia płynne i nieprzerwane odtwarzanie treści.

Jednak warto pamiętać, że prędkość pobierania danych może być ograniczona przez wiele czynników, takich jak rodzaj łącza internetowego, odległość od nadajnika, obciążenie sieci w danym momencie czy też jakość samego połączenia. Dlatego ważne jest, aby regularnie przeprowadzać testy prędkości internetu i monitorować swoje połączenie, aby w razie potrzeby zwrócić się do dostawcy internetowego z prośbą o poprawę jakości usługi.

Na co wpływa duża szybkość pobierania danych?

Duża szybkość pobierania danych, czyli wysoka prędkość transferu danych z internetu na urządzenie, wpływa na wiele czynników i może mieć wiele zastosowań. Oto niektóre z najważniejszych:

 1. Szybsze pobieranie plików - Im szybsza prędkość pobierania danych, tym szybciej można pobierać pliki z internetu, takie jak filmy, muzyka, dokumenty, gry itp.
 2. Płynne streaming - Wysoka prędkość pobierania danych umożliwia płynne odtwarzanie filmów, seriali i muzyki online bez zacięć i buforowania.
 3. Lepsza jakość połączenia - Szybsze pobieranie danych może wpłynąć na stabilność i jakość połączenia internetowego, co jest szczególnie ważne w przypadku korzystania z aplikacji VoIP i wideokonferencji.
 4. Efektywność pracy - W przypadku pracy zdalnej, im szybsza prędkość pobierania danych, tym szybciej można pobierać pliki i przesyłać duże pliki, co wpływa na efektywność pracy.
 5. Gry online - Wysoka prędkość pobierania danych jest szczególnie ważna w przypadku gier online, gdzie szybkość pobierania wpływa na płynność rozgrywki i czas reakcji.
 6. Rozwój technologii - Zwiększona prędkość pobierania danych pozwala na rozwój nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, inteligentne miasta czy samochody autonomiczne.

Dlatego też, wysoka prędkość pobierania danych ma znaczenie dla wielu aspektów naszego codziennego życia i pracy, a coraz większe wymagania związane z przepustowością łączy internetowych wymagają zwiększenia prędkości pobierania danych.

Czym jest szybkość wysyłania danych tzw. upload?

Szybkość wysyłania danych, czyli tzw. upload, to prędkość, z jaką dane są przesyłane z urządzenia użytkownika do internetu. Oznacza to, że jeśli wysyłamy plik, np. wysyłając pocztą elektroniczną, wrzucamy go na serwer chmury, udostępniamy wideo na platformie streamingowej lub wysyłamy wiadomość do naszych znajomych na portalu społecznościowym, to szybkość uploadu będzie decydować o tym, jak szybko te dane zostaną przesłane.

Szybkość uploadu jest zwykle niższa niż szybkość pobierania danych (download), co oznacza, że przesyłanie danych zajmuje więcej czasu. Zwykle wynika to z faktu, że dostawcy usług internetowych oferują asymetryczne łącza internetowe, w których prędkość pobierania jest wyższa niż prędkość wysyłania. Jednak w niektórych przypadkach, np. w przypadku usług biznesowych, można uzyskać symetryczne łącza internetowe, w których prędkości pobierania i wysyłania są równe.

Szybkość uploadu jest ważna w wielu sytuacjach, w tym w przypadku wysyłania dużych plików, przesyłania poczty elektronicznej z załącznikami, tworzenia kopii zapasowych w chmurze, wysyłania plików wideo na platformy streamingowe oraz przesyłania plików do pracy zdalnej. Dlatego też, im wyższa prędkość uploadu, tym szybciej i wydajniej możemy przesyłać dane do internetu i wykonywać różne czynności online.

Zmierz szybkość swojego łącza internetowego w Strzelinie, darmowym narzędziem speedtest do pomiaru prędkości transmisji upload i download

Co świadczy jitter - zmienność opóźnienia?

Jitter, czyli zmienność opóźnienia, jest miarą zmienności czasu, jaki potrzebuje pakiet danych, aby przejść przez sieć internetową od urządzenia źródłowego do urządzenia docelowego. Mierzy on, jak dużo wahania czasowe występują między poszczególnymi pakietami danych. Im mniejszy jitter, tym mniej wahania czasowe między pakietami i lepsza stabilność połączenia.

Jitter jest szczególnie ważny w przypadku aplikacji wymagających przesyłania strumieniowego danych, takich jak transmisje wideo lub rozmowy głosowe przez internet. W przypadku tego typu aplikacji wahania czasowe mogą powodować przerywanie lub zacięcie dźwięku lub obrazu. Dlatego też, niski jitter jest kluczowy dla zapewnienia płynnej i niezakłóconej komunikacji online.

Wysoki jitter może być spowodowany różnymi czynnikami, takimi jak przeciążone łącze internetowe, zbyt duża odległość między urządzeniami lub przestarzałe urządzenia sieciowe. W celu zmniejszenia jittera, można podjąć różne kroki, takie jak zwiększenie przepustowości łącza internetowego, skrócenie odległości między urządzeniami lub zaktualizowanie urządzeń sieciowych.

O czym informują nas opóźnienia tzw. ping?

Opóźnienie (ping) to czas, jaki potrzebny jest na przesłanie sygnału między dwoma urządzeniami w sieci internetowej. Często używany jest do określenia szybkości i jakości połączenia internetowego. Wysoki ping oznacza długi czas oczekiwania na odpowiedź od serwera, podczas gdy niski ping oznacza szybkie połączenie i krótki czas oczekiwania na odpowiedź.

Ping jest wykorzystywany do testowania łącza internetowego, ponieważ umożliwia szybkie określenie, jak szybko komputer może połączyć się z innymi urządzeniami w sieci. Szybkość ta zależy od wielu czynników, takich jak odległość między urządzeniami, przepustowość łącza internetowego i obciążenie sieci.

Niski ping jest szczególnie ważny w przypadku gier online, w których każda milisekunda opóźnienia może mieć znaczenie dla wyniku rozgrywki. Dlatego też, gracze szukają szybkiego i stabilnego łącza internetowego z niskim pingiem. Ping jest również używany do testowania szybkości łącza internetowego do przesyłania plików i przeprowadzania wideokonferencji, ponieważ niski ping oznacza krótszy czas oczekiwania na odpowiedź, co przekłada się na szybszą i bardziej stabilną transmisję danych.

Czy wyniki speed testu w Strzelinie są wiarygodne?

Wyniki speed testów w Strzelinie, tak jak w innych miejscowościach, mogą być wiarygodne, o ile test jest przeprowadzony w sposób poprawny i uwzględnia wiele czynników wpływających na jakość i szybkość połączenia internetowego.

Jednakże wyniki testów mogą być wpływane przez wiele czynników, takich jak obciążenie sieci, problemy z serwerem, warunki pogodowe, ilość urządzeń podłączonych do sieci w tym samym czasie, itp. Dlatego też, najlepiej jest przeprowadzić kilka testów z różnych serwisów i w różnych godzinach, aby uzyskać bardziej wiarygodne wyniki.

Warto również pamiętać, że prędkość internetu nie jest jedynym wskaźnikiem jakości łącza internetowego. Czasami jakość połączenia internetowego może być niska, pomimo wysokiej prędkości pobierania i wysyłania danych, np. ze względu na wysoki ping lub duży jitter.

O czym trzeba pamiętać, żeby test prędkości Internetu był wykonany właściwie?

 • Pobieranie wszystkich plików w tle to pewność, iż wiarygodność testu prędkości będzie naruszona - właśnie dlatego upewnij się, czy wszystko pozostało wyłączone.
 • Dezaktywuj program antywirusowy na czas przeprowadzenia pomiaru, ponieważ co poniektóre z tych systemów zabezpieczeń mają negatywny wpływ na wynik pomiaru.
 • odłącz router WiFi od sprzętu rodzaju bridge (stacja bazowa).
 • Upewnij się, czy wersja przeglądarki z poziomu jakiej będziesz dokonywać pomiaru jest aktualna.
 • W przeglądarce, z jakiej będziesz dokonywać speed testu ma pozostać wyłącznie karta, jaka tego dotyczy - resztę trzeba zamknąć.
 • Jeżeli test szybkości będzie wykonywany na laptopie - podłącz prąd, inaczej wynik może być zaniżony nawet o 30%(!)
 • Upewnij się, iż wyłączyłeś wszelkie programy nim rozpoczniesz test - VPN, funkcjonujące w tle tak dalej.
 • Jeżeli do stacji bazowej (bridge) są podłączone również inne sprzęty (np. konsola) - również trzeba je odłączyć.

Speedomat Strzelin - Licencjonowany Test Szybkości Internetu
Opinie użytkowników z Strzelina

4.6/5.0 - ilość ocen: 1688

"Trudno mi wyobrazić sobie nasze życie bez dostępu do sieci. Korzystamy z niej całą rodziną. Praca zdalna zmusiła nas do poszukiwania w zasadzie stabilnego i szybkiego łącza, które nie zawiedzie nas w najmniej dobrym momencie. Strzelin to wiele firm, ale jak się okazało większość z nich tylko obiecuje. Właśnie dlatego stworzona przez nas radość była gigantyczna, kiedy trafiliśmy na tego dostawcę. Niezmiernie prędko okazało się, że to, co obiecuje jest naprawdę rzeczywistością. Transfer danych super. Brak zacinania czy spadków prędkości. Nawet kiedy oboje z mężem intensywnie korzystamy z sieci, nic się nie dzieje. Moim zdaniem to pierwszorzędny w Strzelinie światłowód dla domu, który nie zawodzi. Finalnie nie mamy problemów z oglądaniem filmów czy wysyłaniem gigantycznych plików."

Ewa / 2023-04-07

"Strzelin i solidna sieć? To połączenie długo wydawało mi się nieprawdopodobne. Sprawdziliśmy kilku dostawców i w każdym przypadku jakość usług pozostawiała wiele do życzenia. Na szczęście trafiliśmy na tą firmę, co okazało się najlepszym wyborem, jakiego mogliśmy dokonać. Załatwienie niezbędnych formalności nie zajęło nam wiele czasu. Już po podłączeniu okazało się, że to najlepsza sieć dla domu. Łącze działa bez zarzutu. Transmisja danych jest rzeczywiście błyskotliwa. Choćbym chciała to nie mam do czego się przyczepić. Nawet wówczas, kiedy oglądamy jakiś film wszystko działa bez zarzutów. Gigantyczny pozytyw za jakość obsługi konsumenta. Żadne nasze pytanie nie pozostało bez odpowiedzi. Wszystko dokumentnie nam wytłumaczono. Akcesoryjnym plusem oferty jest naturalnie atrakcyjna cena."

Dariusz / 2023-01-25

Dołącz recenzję


© 2024